De digitale agenda...

De digitale agenda geeft u de mogelijkheid datum en tijd te kiezen
om een afspraak in te toetsen.

U kunt de afspraak koppelen aan een contactpersoon.
In dat geval wordt de afspraak geregistreerd in de documentatie van het
programma voor het beheren van contactpersonen.

Er is een aparte module beschikbaar voor de secretaresse.

Alle personeelsleden die geregistreerd staan worden zichtbaar en de
secretaresse kan voor elk personeelslid afspraken maken.