De database met gegegevens van de contactpersonen...

In 1997 introduceerde Solidus dit programma.

Met behulp van dit programma slaat u de persoonlijke gegevens van uw
zakelijke contactpersoon op.

Wij beheren de gegevens van uw zakelijke contactpersonen in een aparte database.

Als uw contactpersoon bij een ander bedrijf gaat werken, verhuist u de contactpersoon
naar het nieuwe bedrijf.

Alle historie die u bij deze contactpersoon opgebouwd hebt, verhuist dan mee.

Zo blijft alle waardevolle historie voor u, en uw zakelijke contactpersoon behouden.

Wij kennen onder andere onderstaande vormen van historie:

Afsprakenhistorie: Het gekoppelde agendaprogramma.
Brievenhistorie: Vanuit het programma zelf.
Offerte, factuur en orderhistorie: Uit de betreffende programmatuur.
Uw eigen gesprekshistorie: Vanuit het gekoppelde programma.