ORDERS EN FACTUREN
voor bloembinders

Dit programma is geschreven voor bloembinders die bloemwerk verzorgen voor
bedrijven en particulieren dat op papier gefactureerd moet worden.

Wat is er standaard voorzien in dit computerprogramma?

Het intoetsen van een order op basis van de artikeldatabase.
De artikelen, bloemstukken, boeketten staan allen in de database.
Intoetsen afleveradres of inlezen uit een gekoppelde database met afleveradressen.
Intoetsen van de tekst op het bloemkaartje of laden uit een database.
Handgeschreven bloemkaartjes zijn heel erg 2012.
Intoetsen van de tekst op het rouwlint of laden uit een database met rouwlintteksten.
Intoetsen van aanvullende factuurgegevens. Afdeling en dergelijke.

Afdrukken van het orderformulier/pakbon. Compleet opgemaakt in kleur.
Afdrukken van het bloemkaartje. Compleet opgemaakt in kleur of op uw voorgedrukte kaartjes.
Afdrukken van het rouwlint of bestellen bij MaryLint.

Aanmaken en controleren van de maandfacturen.
Afdrukken van de maandfacturen. Compleet opgemaakt in kleur of op eigen briefpapier.
Doorboeken van de facturen in de boekhouding.

Het systeem bewaart alle orders en alle factuurgegevens.
Hierdoor kunt u altijd razendsnel vorige orders of facturen terugvinden.

U kunt eerder gemaakte orders herhalen. Handig bij abonnementen.