Tijdregistratie en factureren.

Dit programma is ontwikkeld voor het registreren en factureren van gewerkte tijden.

U registreert de gewerkte tijd per man, per dag.
De kleinste eenheid is 1 minuut.

Het uurtarief wordt standaard gevuld uit een tabel, maar is tijdens het boeken
naar believen aan te passen.

U kunt boeken op basis van een aantal code's, bijvoorbeeld...

0 = voor de klant achter uw eigen bureau.
1 = voor de klant op bezoek zijnde bij de klant.

Bij code 1 worden reisuren en kilometerkosten standaard geboekt op basis van de kilometers
in de database voor het beheren van de NAW-gegevens van uw klanten.

U kunt de gewerkte tijd toewijzen aan projecten of dossiers, maar dat hoeft niet.
U kunt ook zonder projecten of dossiers tijden registreren en factureren.

Factureren kan per maand of per periode van 4 weken.