OFFERTES, BEVESTIGINGEN EN FACTUREN!
voor grafimedia

Soms wilt u een factuur even snel in kunnen toetsen.

Daar is dit programma voor.

Het is een apart programma, omdat het van oudsher een apart programma was.
Er zijn ook bedrijven die niet de behoefte hebben facturen rechtstreeks in te toetsen.

Als u met ons boekhoudprogramma werkt, heeft u deze module niet nodig.

In het boekhoudprogramma is een uitgebreide factureermodule voorzien.