KLANTENKAARTEN, HISTORISCHE BESTANDEN!
voor grafimedia

Calculaties worden elke keer opnieuw gebruikt voor nieuwe offerte's of nieuwe orders.

Het orderbestand en het factureerbestand moeten de werkelijke stand van de lopende orders
en de nog niet betaalde facturen presenteren.

Het gevolg is, dat er behoefte is aan een database met de orderhistorie.

Die orderhistorie hebben we gerealiseerd met de invoering van de zogenaamde klantenkaarten.

De eerste versie van dit programma is in 1987 geschreven door Arthur van Beek.

Douwe... Het bedrijf bestaat jammer genoeg niet meer, kon u binnen 1 minuut vertellen
wat de omzet in januari 1988 was en voor welke klant.