KOSTPRIJZENPROGRAMMA
Voor direct mail

De basis voor dit programma wordt gevormd door ons standaard kostprijzenprogramma
voor grafimedia bedrijven.

Ook met dit programma kunt u een uitgebreide kostprijsadministratie opzetten, of volstaan met het
intoetsen van de uurprijzen die u wilt berekenen.

U heeft de extra mogelijkheid de sealstraten, couverteerstraten en afwijkende printers
op te nemen in de kostprijstabellen.