KOSTPRIJZENPROGRAMMA
voor grafimedia

De tarieven en tabellen voor het calculatieprogramma worden met dit
programma beheerd.

U kunt een complete kostprijsadministratie opzetten, maar in de praktijk
worden de eigen uurprijzen ingetoetst en wordt de kostprijsmodule niet gebruikt.

Dat is jammer. Een goede kostprijsadministratie is een belangrijk managementinstrument.

De perstabellen zijn geschikt voor het verwerken van de tikprijzen van de
fabrikanten van digitale persen.