Personeelsadministratie...

Dit programma is geschreven voor het beheren en opslaan van gegevens
van uw personeel.

Naast de standaardzaken als adres, geboortedatum en huwelijkse staat,
slaan we uiteraard ook de "datum in dienst" en de "datum uit dienst" op.

Daarnaast is het programma voorzien van een zeer uitgebreide module voor
het boeken van vakantiedagen en het registreren van verzuim.

De briefwisseling wordt opgeslagen en scans en excelsheets worden bij
het bestand van het betreffende personeelslid gevoegd.

Op deze manier bouwt u een volledig dossier op van uw personeelslid.