NACALCULATIEPROGRAMMA
voor grafimedia

Met dit programma registreert u de gewerkte tijden per man, order en kostenplaats.

Registreert u het verbruikte materiaal en het verbruikte papier.

Registreert u het werk door derden.

Als de order klaar is.. Drukt u een eindlijst af.

Aan de hand van deze eindlijst, beslist u welk bedrag u gaat factureren.

Meer gaan we er maar niet over zeggen.

Dit is een fenomenaal pakket, gewoon gebruiken en de voordelen plukken.