BACKUP

Wij zijn aanhangers van het backuppen van zogenaamde "actieve data".

Onder actieve data verstaan wij documenten, scans en sheets en dergelijke van
projecten of dossiers die nog niet afgesloten zijn.

Zolang een project of dossier de status "actief" heeft, wordt alle data die bij het
project hoort, automatisch naar disk veilig gesteld.

Zodra het project of het dossier afgesloten wordt, komt er een vinkje in het vakje
"overslaan" in de backuproutine.

De backup-programmatuur slaat de documenten die bij het afgesloten project gevoegd zijn,
dan in het vervolg over.

Veel sneller backuppen kan niet.