WOORDEN LEZEN EN DAARNA ZELF INTOETSEN

Een programma geschreven voor leerlingen van de basisschool.

Vaak geeft de leraar woordenlijstjes mee die geleerd moeten worden.

U kunt zo'n woordenlijstje intoetsen, waarna uw kind de spelling kan oefenen.
Zo leert uw kind spelenderwijs de woorden herkennen en spellen.

Elk nieuw woordenlijstje komt bovenaan de lijst.

Als uw kind het lijstje beheerst, kunt u het lijstje archiveren.

Het is dan niet langer zichtbaar.